Kurumsal Kimlik

Ankara Üniversitesi Teknokent > Kurumsal Kimlik

Logo Kullanımları

Ankara Üniversitesi Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Firmaların 

Ankara Üniversitesi Teknokent isim ve logo kullanım hakkı koşulları:

  1. Ankara Üniversitesi Teknokent logosunun Bölgede faaliyet göstermiş/gösteren/gösterecek firmalar tarafından hiçbir koşulda kullanılmaması,
  2. Ürün üzerinde veya herhangi bir yerinde “….. ürün Ankara Üniversitesi Teknokent’te  yer alan ……….. Firma tarafından geliştirilmiştir” ibaresinin kullanımı için;
    • Firmanın yazılı gerekçeyle (ürünün özelliği, üretim miktarı, ürün görseli ve ilgili ibarenin görsel üzerinde tasarım ve detayları vb.) Teknokent Yönetim A.Ş.’ye başvurması
    • Teknokent Yönetici A.Ş.’nin değerlendirmesine yönelik Yönetim Kurulu nihai kararının alınması,
    • Teknokent Yönetim A.Ş.’nin ilgili kararının ilgili Firmaya yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 
  3. Başvuru yapılmadan izinsiz olarak bahsi geçen ibarenin ya da aynı algıyı yaratacak bir ibarenin üründe, ambalajında vs. herhangi bir şekilde kullanılması durumunda Teknokent’in tüm cezai, hukuki ve maddi-manevi zararlara ilişkin yasal hakları saklıdır.
  4. Bunlar dışında kalan hususlarda firmanın ürün üzerinde adresi bulunabilmekte olup adreste Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin geçmesi isim hakkı olarak değerlendirilmeyecektir.

Açık Renk Zemin
Üzerinde Kullanım

Koyu Renk Zemin
Üzerinde Kullanım

Renkler

#150B49

#AF9567